Items where Author is "Болюк, Олег"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 71.

Article

Болюк, Олег (2020) Памятники церковного искусства в культурном наследии украинцев. Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine: conferinţă ştiinţifică internaţională (2020; Chişinău). Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine = Yesterday’s cultura. pp. 151-156. ISSN 2558 – 894X

Болюк, Олег (2020) Кліше для вибійки Західної України: типи форм, види різьби, мотиви декору. Народознавчі зошити, 154 (4). pp. 867-880. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2017) Архітектурний декор дерев’яних церков Покуття. Народознавчі зошити (2(134)). pp. 294-304. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2014) Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів. Народознавчі зошити, 6(120). pp. 1300-1315. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2012) Дерев’яне обладнання літургійно-богослужбових просторів західноукраїнських церков (питання типології). Народознавчі зошити, 105 (3). pp. 386-399. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2011) Основи систематизації дерев’яного облаштування та архітектурні елементи інтер’єра церков. Народознавчі зошити, 100 (4). pp. 671-679. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2009) Мистецькі знахідки експедиції на Буковинське Поділля і Північну Бессарабію. Народознавчі зошити, 87 (3-4). pp. 566-579. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2009) Конструкції для ікон, хрестів, церковних книг Північної Буковини. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: 15. pp. 3-10. ISSN 1993-6419

Болюк, Олег (2006) За народно-мистецькими ресурсами. Народознавчі зошити, 71 (5-6). pp. 793-96. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2003) Традиційне оздоблення дерев’яних церков у будівництві ХХ століття. Народознавчі зошити, 1 (49-50). pp. 284-287. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (2003) Сакральні пам’ятки Коломийського повіту зі щоденника Францішека Стшалка. Народознавчі зошити, 51 (3-4). pp. 622-631. ISSN 1028-5091

Болюк, Олег (1999) Різьблені мотиви у дерев’яній церковній архітектурі Українських Карпат. Народознавчі зошити, 28 (4). pp. 533-537. ISSN 1028-5091

Book Section

Болюк, Олег (2023) Колекція церковних точених релікваріїв з музею Шариша у Бардієві: до питання каталогізації фонду українського сакрального мистецтва. In: Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Волинський краєзнавчий музей, Луцьк, pp. 9-15.

Болюк, Олег (2021) Церковні декоративно-обрядові твори українців у цифровій спадщині: мнемонічна функція [Churchly Decorative and Ceremonial Objects of The Ukrainians in The Digital Heritage: a Mnemonic Function]. In: Збірник наукових праць «Народне мистецтво XXI століття: актуальні напрямки досліджень». Національна академія наук України, Львів, pp. 20-23. ISBN 978-966-02-9817-0

Болюк, Олег (2021) Колекція Франтішека Ржегоржа у Празі: твори українського сницарства кінця XVIII – ХІХ ст. In: Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Львів, pp. 331-337. ISBN 978-966-02-9705-0

Болюк, Олег (2020) Типы деревянного убранства западноукраинских церквей в пространстве Таинства исповеди и покаяния. In: Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Права і эканоміка, Мінськ, pp. 71-73. ISBN 978-985-552-897-6

Болюк, Олег (2020) Вироби з дерева. Етнографічні групи Українських Карпат. Бойки. In: Етнографічні групи Українських Карпат. Бойки. Фоліо, Харків, pp. 475-485. ISBN 978-966-03-9305-9

Болюк, Олег (2020) Вироби з дерева. Етнографічні групи Українських Карпат. Гуцули. In: Етнографічні групи Українських Карпат. Гуцули. Фоліо, Харікв, pp. 253-266. ISBN 978-966-03-9331-8

Болюк, Олег (2020) Вироби з дерева. Етнографічні групи Українських Карпат. Лемки. In: Етнографічні групи Українських Карпат. Лемки. Фоліо, Харків, pp. 278-284. ISBN 978-966-03-9330-1

Болюк, Олег (2020) Проблеми атрибуції творів ужиткового мистецтва (на прикладі збірки Музею української культури у Свиднику). In: Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції. (Львів, 20 листопада 2020 р.). ЛНБ ім. В. Стефаника, Львів, pp. 5-7.

Болюк, Олег (2019) Традиційна вибійка у фонді народної тканини Музею етнографії і художнього промислу у Львові: мистецтвознавча характеристика пам’яток. In: VII Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»: тези доповідей. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів., Львів, pp. 47-49.

Болюк, Олег (2019) Твори українського народного мистецтва у Празі: зв'язок трьох століть. In: Збірник наукових статей «Мистецтво. Культура. Освіта». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника., Івано-Франківськ, pp. 19-23. ISBN 978-617-7496-78-5

Болюк, Олег (2019) Контурная полихромная резьба как локальный маркер этнической идентичности западных украинцев. In: Conferință științifică internațională «Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine» (ediția I), proiect 19.00059.06.20F/ MS, Direcția strategică «Patrimoniul național și dezvoltarea societății». Chișinău, p. 91.

Болюк, Олег (2019) Методика вивчення художнього дерева у ході роботи комплексних експедицій 1995–2017 рр. на території Західної України. In: Шості Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998) присвячені 20-річчю від дня смерті П.О. Білецького. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, p. 63.

Болюк, Олег (2019) Дерев’яні вироби в облаштуванні храмів Борщівщини: матеріали експедиції 2011 р. In: Літопис Борщівщини: історико-краєзнавчий збірник. Борщівський обласний краєзнавчий музей, pp. 49-56.

Болюк, Олег (2018) Художнє дерево Закарпатської Гуцульщини: сучасні функції. In: Lemkovia, Bojkovia, Rusíni — dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultura. Belianum. Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, pp. 177-188. ISBN 978-80-557-1511-7

Болюк, Олег (2018) Типология художественного убранства в пространстве литургии евхаристии. In: Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII міжнароднай навукова практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў». Права i эканомiка, pp. 95-97. ISBN 978-985-552-782-5

Болюк, Олег (2018) Профілі та різьба. In: Церковне мистецтво України: у трьох томах. Видавництво Фоліо, pp. 543-592. ISBN 978-966-03-8364-7

Болюк, Олег (2018) Малі архітектурні форми. In: Церковне мистецтво України: у трьох томах. Видавництво Фоліо, pp. 417-542. ISBN 978-966-03-8364-7

Болюк, Олег (2017) Дерев’яні сакральні споруди Покуття: локальні взаємовпливи теслярства і топографія архітектурного декору. In: Збірник наукових статей Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М.І. Сікорського». Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", pp. 57-63. ISBN 978-617-7009-00-0

Болюк, Олег (2017) Концепция исследования церковных художественных изделий из дерева. In: Patrimoniul etnologic: concepte, tendinţe şi abordǎri. Conferinţa Ştinţificǎ internaţionalǎ, Chişinǎu, 23–24 mai 2017. Programul şi rezumatele comunicǎrilor. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, p. 45. ISBN 978-9975-84-028-6

Болюк, Олег (2017) Типы аналоев в церквях Западной Украины. In: Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мiнск, 24—25 лістапада 2016 г.) : у 2 т. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; ВТАА «Права і эканоміка», Minsk, pp. 57-60. ISBN 978-985-552-669-9

Болюк, Олег (2017) Актуальність українсько-чеського науково-дослідного проекту «Колекція творів українського народного мистецтва у фондосховищах Національного музею у Празі: класифікація та атрибуція». In: «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем»: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин : зб. наук. пр. до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа. Галич-Прес, pp. 105-111. ISBN 978-617-7617-03-6

Болюк, Олег (2016) Художні вироби з дерева у церквах Закарпатської Бойківщини: форма, оздоба, опорядження поверхні балдахінів. In: Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту : матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26— 27 червня 2015 р.). Вид-во Олександри Гаркуші, Ужгород, pp. 511-515. ISBN 978-617-531-142-4

Болюк, Олег (2016) Дерев’яне обладнання церков закарпатської та галицької Бойківщини: спільність і відмінність тектоніки й декору. In: Łemkowie, Bojko wie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, pp. 349-360. ISBN 978-83-89085-16-0

Болюк, Олег (2016) Дерев’яні елементи в інтер’єрі церков придністровського опілля: попередні результати польових досліджень. In: Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, pp. 19-29. ISBN 978-617-689-170-3

Болюк, Олег (2016) Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій). In: Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016—2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1—3 листопада 1991 р.). Київська православна богословська академія ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Національний заповідник «Софія Київська», Київ, pp. 610-619. ISBN 978-966-2779-68-4

Болюк, Олег (2015) Дерев’яне обладнання церков Північної Буковини: ідентичність і специфічність конструкцій та їх оздоблення (окремі аспекти). In: Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: зб. наук. пр.: наук. вид. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, pp. 41-52. ISBN 978-617-689-133-8

Болюк, Олег (2015) Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення. In: Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали тринадцятої міжнародної наукової конференції: на пошану київського митрополита Євгена (Болховітінова) (Київ, 27-29 травня 2015 р.). НКПІКЗ, Київ, pp. 44-46.

Болюк, Олег (2015) Дерев’яні вироби з площинною різьбою по тонованій поверхні в українській церкві: топографія в інтер’єрі та мотиви орнаменту. In: Історія релігій в Україні : наук. щоріч. Логос, Львів, pp. 424-432.

Болюк, Олег (2015) Пластические произведения из дерева в церквях Западной Украины: репертуар идеограмм. In: Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года). Права і эканоміка, pp. 176-179. ISBN 978-985-552-585-2

Болюк, Олег (2015) Твори сницарства Закарпатської Бойківщини (експедиційні рефлексії). In: Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, pp. 377-391. ISBN 978-83-7842-190-0

Болюк, Олег (2013) Факторы влияния на формирование системы деревянного убранства церквей Западной Украины. In: Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мінск, 25—26 красавіка 2013 г.). Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi ; ВТАА «Права і эканоміка», Минск, pp. 12-17. ISBN 978-985-552-235-6

Болюк, Олег (2013) Мистецтвознавча експедиція 2012 року на територію Західної Волині: анотації про окремі твори церковного мистецтва Горохівського району. In: Збірник матеріалів ХХ міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Павла Жолтовського та 20-річчю Музею волинської ікони «Волинська ікона: дослідження та реставрація» (Луцьк, 27-28 серпня 2013 р.). Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Луцьк, pp. 72-78. ISBN 978-966-278021-5

Болюк, Олег (2012) Мистецтвознавчі студії сницарства: методика дослідження та атрибуція пам’яток у польових умовах (експедиція 2011 р.). In: Апологет : матер. V Міжнар. наук. конф. «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (Львів, 23—24 листопада 2012 р.). Львівська Богословська академія УПЦ КП, Львів, pp. 161-167.

Болюк, Олег (2011) Святилище церкви vs пресвітеріум костелу: спільне та відмінне дерев’яного облаштування. In: Україна—Ватикан: проблеми державно-церковних взаємин у контексті досвіду об’єднаної Європи: матеріали V Міжнародної наукової конференції (Галич, 26—28 травня 2011 р.). Інформаційно-вид. відділ Національного заповідника «Давній Галич», Галич, pp. 120-129. ISBN 966-8090-56-9

Болюк, Олег (2010) Дерев’яне облаштування західноукраїнських церков: простір Літургії Слова. In: Мистецтвознавство ’10 : науковий збірник. 12 ed. Спілка критиків та істориків мистецтва; Інститут народознавства Національної академії наук України, pp. 43-54. ISBN 966-95709-0-8

Болюк, Олег (2010) Система стаціонарного дерев’яного обладнання святилища: розташування, функція, тектоніка, символіка. In: Історія релігій в Україні : наук. щоріч. : у 2 кн. Логос, Львів, pp. 580-588. ISBN 966-7379-92-7

Болюк, Олег (2010) Жертовники західноукраїнських церков: спроба порівняння. In: Апологет : матер. ІІ Міжнар. наук. конф. «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (Львів, 24—25 листопада 2010 р.). Львівська Богословська академія УПЦ КП, Львів, pp. 98-105.

Болюк, Олег (2010) Дерев’яне облаштування Рівненського Полісся (знахідки мистецтвознавчої експедиції 2010 року). In: Волинські історичні записки : тези доповідей ІІІ Волинської міжнар. Історико-краєзнавчої конф. (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 114-115. ISBN 978-966-485-071-8

Болюк, Олег (2009) Ківорії українських церков: знахідки мистецтвознавчих експедицій. In: Апологет : матер. І Міжнар. наук. конф. «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (Львів, 23—24 листопада 2009 р.). Львівська Православна Богословська Академія УПЦ КП, Львів, pp. 208-213.

Болюк, Олег (2008) Сучасний інтер’єр бойківських церков: проблема художньої цілісності. In: Українське мистецтвознавство. Матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. пр. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, Київ, pp. 46-52.

Болюк, Олег (2008) Сакральне художнє деревообробництво Бойківщини (експедиційні нотатки). In: Традиційна культура в умовах глобалізації : проблеми збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27—28 серпня 2008 р.). АТОС, Харків, pp. 12-17. ISBN 978-966-1500-13-5

Болюк, Олег (2008) Дерев’яне облаштування церков : проблеми збереження, питання новаторства. In: Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. Вид. полігр. центр «Київський університет», Київ, pp. 25-95.

Болюк, Олег (2008) Мистецтвознавчі експедиції 2005-2006 років: акценти, погляди, проблеми щодо творів сакрального деревообробництва. In: Історія релігій в Україні : наук. щоріч. : в 2-х кн. Логос, Львів, pp. 423-429. ISBN 966-7379-91-4

Болюк, Олег (2007) Святилища бойківських церков: типологія та художні особливості дерев’яного облаштування (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2005 року). In: Бойківщина : наук. зб. Коло, Дрогобич, pp. 358-372. ISBN 966-7996-49-2

Болюк, Олег (2007) Престоли бойківських церков: тектоніка та художні особливості (за матеріалами експедиційного дослідження 2005 року). In: торія релігій в Україні : наук. щоріч.: у 2 кн. Логос, Львів, pp. 676-684.

Болюк, Олег (2006) Інтер’єр дерев'яних церков: порівняльний мистецтвознавчий аспект. In: Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: у двох томах. Інститут релігієзнавства, pp. 537-547. ISBN 966-7379-78-7

Болюк, Олег (2006) Дерев’яні церкви Чернівеччини: універсальність та унікальність архітектурного декору. In: На перехрестях світової науки : матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. «Вікно в європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля (Чернівці, 20—21 травня 2006 р.). Прут, Чернівці, pp. 96-100. ISBN 966-560-355-8

Болюк, Олег (2006) Аналої і тетраподи українських церков (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції на Бойківщину 2005 року). In: Мистецтвознавство ’06 : науковий збірник. Спілка критиків та істориків мистецтва; Інститут народознавства Національної академії наук України, pp. 25-36. ISBN 966-95709-0-8

Болюк, Олег (2005) Типи і художні особливості каплиць ХІХ—ХХ ст. In: Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії архітектури та містобудування. Наукове товариство Шевченка, pp. 447-453.

Болюк, Олег (2003) Архітектурне оздоблення дерев’яних східнокарпатських церков та дзвіниць ХІХ — третини ХХ ст. In: Наукові записки ІФКМ. Місто НВ, pp. 125-313. ISBN 966-8090-53-5

Болюк, Олег (2003) Декор екстер’єра закарпатських дерев’яних церков XVII ст. (за матеріалами експедиції у Воловецький, Міжгірський, Рахівський, Тячівський, Хустський райони). In: Історія релігій в Україні: пр. XIII міжнародна наукова конференція (Львів, 20—22 травня 2003 р.). Логос, Львів, pp. 517-524. ISBN 966-7379-29-9

Болюк, Олег (1998) Декорування дерев’яних церков та дзвіниць південного Покуття. Деякі експедиційні нотатки. In: Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. Відродження, Дрогобич, pp. 103-108. ISBN 966-538-111-3

Болюк, Олег (1998) Трускавецькі вілли: вияв традицій оздоблення. In: Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта. Каменяр, Львів, pp. 498-504. ISBN 5-7745-0736-X

Болюк, Олег (1998) Основні елементи декорування дерев’яного сакрального будівництва на прикладах дрогобицьких пам’яток архітектури. In: Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях. Перші читання. Відродження, Дрогобич, pp. 77-80. ISBN 966-538-111-3

Болюк, Олег (1997) До питання класифікації архітектурного декору дерев’яних сакральних будівель. In: Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам’яті Михайла Драґана. Відродження, Дрогобич, pp. 62-64. ISBN 966-538-085-0

Болюк, Олег (1997) Традиції архітектурного декору сакральних будівель Бойківщини та Лемківщини. In: Сакральне мистецтво Бойківщини. Наукові читання пам’яті Михайла Драґана. Відродження, pp. 12-15. ISBN 966-538-020-6

Болюк, Олег (1996) Профільовані архітектурні елементи дерев’яних вілл міста Трускавця. In: Четверті Гончарівські читання. Колективне та індивідуальне як чинники національної своєрідності народного мистецтва. Музей Івана Гончара, Київ, pp. 214-221.

Book

Болюк, Олег (2020) Художнє дерево у церквах (за матеріалами західних областей України). Інститут народознавства. Національна академія наук України. ISBN 978-966-02-9606-0

Show/Exhibition

Сендецький, Андрій and Болюк, Олег and Гаврилович, Сергій (2021) Арт-проєкт 2021 Портрет музею: Львівський скансен. [Show/Exhibition]

This list was generated on Wed Jun 19 13:47:48 2024 UTC.