Items where Subject is "PN2000 Dramatic representation. The Theater"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | С
Number of items at this level: 7.

S

Sendetskyy, Andriy (2023) Contemporary Theater in Slovakia: Concept of Studying the Phenomenon and Initial Observation Results. Culturologica Slovaca, 8 (1). pp. 74-83. ISSN 2453-9740

Sendetskyy, Andriy (2023) International Cultural Dialogue of Ukraine: Current Dimensions of Theatrical Communications [Міжнародний культурний діалог України: сучасні виміри театральних комунікацій]. In: Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали VIІ Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. НАКККіМ, Kyiv, pp. 26-28.

Sendetskyy, Andriy (2023) Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21 st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland. In: Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29.06.2023р. ІК НАМ України, Київ, pp. 24-26.

С

Сендецький, Андрій (2022) Арт-резиденція як форма культурного діалогу в умовах вимушеної міграції під час воєнної інтервенції. In: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір». Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв., Київ, pp. 24-26.

Сендецький, Андрій (2022) Театральний діалог як засіб реалізації культурної дипломатії (на прикладі вистави-казки «Квіткова крамничка»). In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації». Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, pp. 142-144.

Сендецький, Андрій (2022) Комплементарність у навчально-пізнавальному процесі міжнародного культурного діалогу: фестивальні практики. Всеукраїнська науково-практична конференції «Культурні домінанти ХХ століття: мистецька освіта». pp. 159-163.

Сендецький, Андрій (2023) Театральне мистецтво України у культурному діалозі з країнами Євросоюзу 2014–2023 рр. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (47). pp. 103-113. ISSN 2518-1890

This list was generated on Fri Apr 19 18:11:30 2024 UTC.