Items where Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Б
Number of items: 6.

B

Bolyuk, Oleh (2015) Chrześcijańskie ideogramy w cerkwiach Ukrainy Zachodniej. In: III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Totem, Białystok, p. 16. ISBN 978-83-64103-55-1

Б

Болюк, Олег (2015) Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення. In: Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали тринадцятої міжнародної наукової конференції: на пошану київського митрополита Євгена (Болховітінова) (Київ, 27-29 травня 2015 р.). НКПІКЗ, Київ, pp. 44-46.

Болюк, Олег (2015) Дерев’яне обладнання церков Північної Буковини: ідентичність і специфічність конструкцій та їх оздоблення (окремі аспекти). In: Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: зб. наук. пр.: наук. вид. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, pp. 41-52. ISBN 978-617-689-133-8

Болюк, Олег (2015) Пластические произведения из дерева в церквях Западной Украины: репертуар идеограмм. In: Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года). Права і эканоміка, pp. 176-179. ISBN 978-985-552-585-2

Болюк, Олег (2015) Дерев’яні вироби з площинною різьбою по тонованій поверхні в українській церкві: топографія в інтер’єрі та мотиви орнаменту. In: Історія релігій в Україні : наук. щоріч. Логос, Львів, pp. 424-432.

Болюк, Олег (2015) Твори сницарства Закарпатської Бойківщини (експедиційні рефлексії). In: Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, pp. 377-391. ISBN 978-83-7842-190-0

This list was generated on Fri Apr 19 10:24:24 2024 UTC.