Items where Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | Р | У
Number of items: 8.

Б

Болюк, Олег (2016) Художні вироби з дерева у церквах Закарпатської Бойківщини: форма, оздоба, опорядження поверхні балдахінів. In: Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту : матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26— 27 червня 2015 р.). Вид-во Олександри Гаркуші, Ужгород, pp. 511-515. ISBN 978-617-531-142-4

Болюк, Олег (2016) Дерев’яні елементи в інтер’єрі церков придністровського опілля: попередні результати польових досліджень. In: Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, pp. 19-29. ISBN 978-617-689-170-3

Болюк, Олег (2016) Дерев’яне обладнання церков закарпатської та галицької Бойківщини: спільність і відмінність тектоніки й декору. In: Łemkowie, Bojko wie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, pp. 349-360. ISBN 978-83-89085-16-0

Болюк, Олег (2016) Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій). In: Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016—2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1—3 листопада 1991 р.). Київська православна богословська академія ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Національний заповідник «Софія Київська», Київ, pp. 610-619. ISBN 978-966-2779-68-4

Г

Горинь, Ганна (2016) Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій. Інститут народознавства. Національна академія наук України. ISBN 978-9-66-027742-7

Д

Демедюк, Марина (2016) Відтворення родинного життя українців у народних казках. In: АЛЬМАНАХ (науково-популярний вісник) "KAZ.KAR." 2016. Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив, pp. 24-25. ISBN 978-966-938-406-5

Р

Різник, Олена (2016) Слово про "Казку мойого життя". In: АЛЬМАНАХ (науково-популярний вісник) "KAZ.KAR." 2016. Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив, pp. 26-27. ISBN 978-966-938-406-5

У

Ухман, Ірина (2016) Казки Богдана Лепкого: особливості та інтерпретація. In: АЛЬМАНАХ (науково-популярний вісник) "KAZ.KAR." 2016. Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив, pp. 28-29. ISBN 978-966-938-406-5

This list was generated on Fri Apr 19 10:17:28 2024 UTC.