Items where Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 5.

Article

Болюк, Олег (2017) Архітектурний декор дерев’яних церков Покуття. Народознавчі зошити (2(134)). pp. 294-304. ISSN 1028-5091

Book Section

Болюк, Олег (2017) Концепция исследования церковных художественных изделий из дерева. In: Patrimoniul etnologic: concepte, tendinţe şi abordǎri. Conferinţa Ştinţificǎ internaţionalǎ, Chişinǎu, 23–24 mai 2017. Programul şi rezumatele comunicǎrilor. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, p. 45. ISBN 978-9975-84-028-6

Болюк, Олег (2017) Типы аналоев в церквях Западной Украины. In: Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мiнск, 24—25 лістапада 2016 г.) : у 2 т. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; ВТАА «Права і эканоміка», Minsk, pp. 57-60. ISBN 978-985-552-669-9

Болюк, Олег (2017) Дерев’яні сакральні споруди Покуття: локальні взаємовпливи теслярства і топографія архітектурного декору. In: Збірник наукових статей Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М.І. Сікорського». Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", pp. 57-63. ISBN 978-617-7009-00-0

Болюк, Олег (2017) Актуальність українсько-чеського науково-дослідного проекту «Колекція творів українського народного мистецтва у фондосховищах Національного музею у Празі: класифікація та атрибуція». In: «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем»: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин : зб. наук. пр. до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа. Галич-Прес, pp. 105-111. ISBN 978-617-7617-03-6

This list was generated on Wed Feb 21 23:15:16 2024 UTC.