Items where Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | S | Б | Г | С
Number of items: 10.

B

Bolyuk, Oleh and Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia (2023) Tradicinis audinių marginimas: Vakarų Ukrainos ir Lietuvos meninis ir stilistinis palyginimas. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis (24). pp. 105-117. ISSN 1648-6706

S

Sendetskyy, Andriy (2023) Contemporary Theater in Slovakia: Concept of Studying the Phenomenon and Initial Observation Results. Culturologica Slovaca, 8 (1). pp. 74-83. ISSN 2453-9740

Sendetskyy, Andriy (2023) International Cultural Dialogue of Ukraine: Current Dimensions of Theatrical Communications [Міжнародний культурний діалог України: сучасні виміри театральних комунікацій]. In: Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали VIІ Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. НАКККіМ, Kyiv, pp. 26-28.

Sendetskyy, Andriy (2023) Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21 st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland. In: Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29.06.2023р. ІК НАМ України, Київ, pp. 24-26.

Б

Болюк, Олег (2023) Колекція церковних точених релікваріїв з музею Шариша у Бардієві: до питання каталогізації фонду українського сакрального мистецтва. In: Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Волинський краєзнавчий музей, Луцьк, pp. 9-15.

Г

Гаврилович, Сергій (2023) Актуальність репрезентації української художньої культури на міжнародних арт-івентах першої чверті ХХІ століття. In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. НАКККіМ, Київ, pp. 101-103.

Гаврилович, Сергій (2023) Українські творчі бренди у сучасній міжнародній репрезентації образотворчого мистецтва. In: Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. (Київ, 09 листопада 2023 р.). НАКККіМ, Kyiv, pp. 76-78.

С

Сендецький, Андрій (2023) Неінституційний театр як інструмент культурної дипломатії в українсько-польському діалозі. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні». Київський національний університет культури і мистецтв, pp. 217-221. ISBN 978-966-602-376-9

Сендецький, Андрій (2023) Культурна дипломатія ХХІ ст. України і Польщі: спільні та відмінні ознаки. In: Україна та Європа. Культура в глобальних викликах сьогодення: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (20-21 вересня 2023, Київ). Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, pp. 124-127.

Сендецький, Андрій (2023) Театральне мистецтво України у культурному діалозі з країнами Євросоюзу 2014–2023 рр. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (47). pp. 103-113. ISSN 2518-1890

This list was generated on Fri Apr 19 05:33:55 2024 UTC.